ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-32233000 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد ، ميدان راه آهن، بين کامياب 30 و 32 پلاک 330 و 332 مراجعه نمایید.